LOVE TORNEDALEN

About

Vårt förhållande till Tornedalen är komplicerat. Vi älskar, förbryllas, förförs, förundras och förvirras av det. Tornedalens vemod, skönhet, kontraster och människor inspirerar oss.

Our feelings for Tornedalen are complicated. We love it, are confused and dazzled by it, are seduced and annoyed by it... The beauty, contrast and people of Tornedalen are our sources of inspiration. 

Welcome to Love Tornedalen. Lot's of love/ Terese & Christi